AI-powered knowledge management system

5 powodów, by posiadać system zarządzania wiedzą wspierany przez AI 

Przez ostatnie 5 lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba firm, wdrażających sztuczną inteligencję (AI). Te, które zdecydowały się na ten krok odnotowały spadki kosztów i wzrost przychodów. AI z powodzeniem wkroczyła do wielu obszarów biznesowych, w tym do systemów zarządzania wiedzą, dzięki którym firma może jeszcze skuteczniej budować swoją przewagę konkurencyjną.  

System zarządzania wiedzą wspierany przez AI vs tradycyjny system

Zarządzanie wiedzą jest uznawane za jeden z najważniejszych procesów wewnętrznych, a jednocześnie stanowią największe wyzwanie. Wiedza jest bowiem zasobem ulegającym ciągłym przemianom i dezaktualizacji. System zarządzania wiedzą wspierany przez AI to narzędzie, które przechowuje, porządkuje i udostępnia wiedzę gromadzoną w organizacjach w różnym formacie (tekst, obraz, film).  

system zarządzania wiedzą wspierany przez AI

Systemy napędzane sztuczną inteligencją z większą precyzją wyszukują odpowiednie dane, wykorzystując do tego celu technologię wyszukiwania kognitywnego. Taka technologia lepiej i szybciej niż tradycyjna, rozpoznaje i przetwarza język, jakim posługują się pracownicy w celu wyszukania jakiejś informacji lub pliku. Dzięki temu lepiej „rozumie” złożone i nieoczywiste zapytania, dostarczając trafne wyniki. Proces wyszukiwania i aktualizacji danych usprawnia też inteligentne autouzupełnianie, sugestie wyszukiwania i synonimy wpisywanych słów i haseł.  

Korzyści z inwestycji w system zarządzania wiedzą wspierany przez AI

W badaniach ESI ThoughtLab i Deloitte czytamy, że firmy czerpią korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji przede wszystkim na pięciu poziomach – produktywności, zadowolenia i utrzymania klientów, zaangażowania pracowników, większej rentowności oraz tworzenia nowych produktów i usług. W jaki sposób system zarządzania wiedzą wspierany przez AI wpływa na usprawnienia w tych obszarów? 

1.     Większa produktywność 

Krótszy czas wyszukiwania informacji usprawnia wiele wewnętrznych procesów: od wdrożenia nowych pracowników, przez rozwiązywanie problemów i zarządzanie projektami, aż po lepszą i bardziej wydajną obsługę klienta. System zarządzania wiedzą, dostępny na różnorodnych urządzeniach, ułatwia demokratyzację dostępu do wiedzy, co wpływa na lepszą współpracę i tworzy przyjazne środowisko pracy.  

2.     Customer satisfaction & customer experience  

System zarządzania wiedzą wspierany przez AI usprawnia procesy obsługi klienta. Szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania, nawet te najbardziej złożone, zwiększa efektywność pracowników frontline i buduje zaufanie klientów. Pracownicy mający dostęp do pewnego i kompleksowego źródła wiedzy, co umożliwia wprowadzenie spójnych standardów obsługi, zapewniając odpowiednią jakość i budując wiarygodność firmy.   

3.     Wzrost zaangażowania pracowników 

Kształtowanie pozytywnych cyfrowych doświadczeń pracowników jest ważnym elementem budowania zaangażowania w hybrydowej rzeczywistości.  Kluczowe znaczenie w tym procesie ma personalizacja. System zarządzania wiedzą wspierany przez AI z każdą aktywnością użytkownika „uczy” się jego potrzeb i preferencji. Dlatego każdy interfejs jest spersonalizowany – w pierwszej kolejności pracownik widzi treści zgodne ze swoim stanowiskiem pracy i zainteresowaniami.  

4.     Większy zysk 

Szybki dostęp do know-how to podstawa zwinnych organizacji, a takie lepiej radzą sobie w trudnych ekonomicznie czasach i łatwiej budują przewagę konkurencyjną. Lepsza współpraca między pracownikami, łatwość wyszukiwania informacji i wewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie minimalizują błędy i pomyłki i pozytywnie wpływają na obsługę klienta. Przekłada się to na skuteczniejsze osiąganie celów biznesowych i większy zysk.   

5.     Tworzenia nowych produktów i usług 

System zarządzania wiedzą wspierany przez AI umożliwia szybkie kategoryzowanie danych, dzięki czemu wiedza jest odpowiednio pogrupowana, co nie tylko ułatwia pracownikom znajdowanie potrzebnych materiałów, ale ogranicza duplikację treści i pomaga budować produkty i usługi w oparciu o dane. Ponadto multidyscyplinarne zespoły mają dostęp do tej samej, szerokiej bazy danych, co ułatwia ścisłą współpracę i koordynację prac.  

Poznaj system zarządzania wiedzą od Workai – UMÓW DEMO

System zarządzania wiedzą wspierany przez AI od Workai

System zarządzania wiedzą wspierany przez AI od Workai, dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, umożliwia skuteczne i bezpieczne zarządzanie wiedzą w organizacji. AI usprawnia wewnętrzne procesy, w tym porządkowanie i aktualizowanie informacji. Znacznie przyspiesza wyszukiwanie dokumentów. Szybkie i precyzyjne dotarcie do danych pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe, podnosi jakość obsługi klienta i tworzy solidną podstawę do stworzenia organizacji opartej na wiedzy.  

Skip to content