Aplikacja Workai Mobile znalazła się w raporcie ClearBox Employee Apps 2023!

Pobierz darmowy raport

Polityka bezpieczeństwa

1.    DEKLARACJA NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA (POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA)

1.1    Jednym z celów organizacji jest systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań informatycznych. Warunkiem realizacji tej strategii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji dotyczącego danych powierzanych przez klientów oraz posiadanego know-how poprzez:

1.1.1    identyfikację i analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, prowadzenie przeglądów i podejmowanie działań w celu ich obniżenia;
1.1.2    kształtowanie świadomości pracowników oraz uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa informacji;
1.1.3    zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego aktywów firmy i przechowywanych danych;
1.1.4    bezpieczeństwo łączy internetowych i systemów teleinformatycznych;
1.1.5    odpowiednie uregulowania bezpieczeństwa informacji w umowach z wszystkimi zainteresowanymi stronami;
1.1.6    przydzielenie odpowiedzialności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
1.1.7    systemowe podejście do kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacji.

1.2    Zarząd spółki deklaruje swoje pełne zaangażowanie w stworzenie warunków dla skutecznego funkcjonowania SZBI oraz jego doskonalenia. Zarząd spółki zobowiązuje się spełnienia mających zastosowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Tym samym, zobowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników organizacji do stosowania oraz przestrzegania zasad SZBI.