government intranet

Workai uruchamia intranet dla administracji w Ministerstwie Infrastruktury 

Ministerstwo Infrastruktury to jedna z kluczowych jednostek administracji rządowej w Polsce, która odpowiada za najważniejsze inwestycje w obszarach transportu, żeglugi śródlądowej oraz gospodarki morskiej i wodnej.  

◾ Ministerstwo zgłosiło zapotrzebowanie na narzędzie, które zagwarantuje łatwy i szybki dostęp do niezbędnej wiedzy i dokumentów oraz usprawni przepływ informacji wewnątrz organizacji.  

Intranet dla administracji od Workai umożliwia personalizację komunikacji wewnętrznej, ale także wpływa na kształtowanie kultury zarządzania wiedzą i usprawnienie kluczowych procesów wymiany informacji.  

STRATEGICZNE MINISTERSTWO  

Ministerstwo Infrastruktury to jeden z najbardziej strategicznych podmiotów rządzących w Polsce, zatrudniający ponad 800 pracowników. Misją instytucji jest realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki morskiej i wodnej, transportu oraz żeglugi śródlądowej. Odpowiada za realizację strategicznych dla kraju projektów infrastrukturalnych finansowanych z publicznych środków, które charakteryzują się złożonością, długim czasem realizacji i wysokimi budżetami, co wymaga profesjonalizmu i szybkiej wymiany wiedzy między pracownikami.  

WYZWANIA ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ W MINISTERSTWIE  

Uruchomiony w 2015 roku intranet okazał się narzędziem nieadekwatnym, nie odpowiadającym na bieżące potrzeby pracowników. Zastosowana technologia uniemożliwiała pracownikom interakcję ze sobą oraz komplikowała sam proces przekazywania informacji. W związku z tym, Ministerstwo zdecydowało się na wdrożenie nowego rozwiązania, które spełniałoby kilka odgórnych kryteriów i wpisywało się w aktualne trendy, a także odpowiadało na indywidualne potrzeby użytkowników.  

Poszukiwano intuicyjnego narzędzia, które przede wszystkim przyspieszy proces tworzenia treści, umożliwi publikowanie multimediów, zaangażuje pracowników w komunikację, ułatwi dostęp do wiedzy oraz pozwoli na prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym. Zespół projektowy zdecydował się na wdrożenie platformy Workai.  

Odpowiednio zaprojektowany i wdrożony intranet to serce nowoczesnego systemu komunikacji. Od dłuższego czasu szukaliśmy odpowiednich rozwiązań, które pozwoliłyby na sprawną i intuicyjną wymianę informacji pomiędzy urzędem a jego pracownikami. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego rozwiązania, jakim jest intranet dla administracji od firmy Workai. Jesteśmy przekonani, że ten system to nie tylko narzędzie, ale przede wszystkim inwestycja, która odzwierciedla rzeczywiste potrzeby naszych pracowników. 

Łukasz Jasiński, dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury

INTRANET DLA SEKTORA PUBLICZNEGO  

Intranet dla administracji od Workai spełnił wszystkie kryteria postawione przez zespół projektowy – był rozwiązaniem zaawansowanym technologicznie, a jednocześnie łatwym w instalacji i niezwykle prostym w obsłudze.  Intranet dla administracji od Workai ułatwia kierownictwu ministerstwa informowanie i angażowanie pracowników ministerstwa za pomocą spersonalizowanych i multimedialnych treści – wiadomości, biuletynów, ogłoszeń i innych.  

Co szczególnie ważne dla jednostek rządowych – baza wiedzy Workai pozwala użytkownikom szybko dotrzeć do poszukiwanej wiedzy i dokumentacji dzięki zaawansowanej wyszukiwarce i kategoryzacji treści.  

SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI W JEDNOSTCE RZĄDOWEJ  

Rozwiązanie wspiera również współpracę w ramach zespołów projektowych, umożliwiając tworzenie zamkniętych stron grupowych, a także usprawnia przepływ informacji między działami, angażując pracowników w komunikację, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.  

Wdrożenie intranetu w Ministerstwie Infrastruktury to dowód na to, że sektor publiczny potrzebuje skutecznych rozwiązań z obszaru komunikacji wewnętrznej, które usprawnią pracę i pozytywnie wpłyną na zaangażowanie pracowników. Cieszymy się, że Ministerstwo Infrastruktury wspiera rodzime innowacje, ponieważ platforma Workai jest rozwijana od podstaw w Polsce. Z naszych rozwiązań korzystają firmy w Polsce i na świecie w takich branżach jak m.in. energetyka, finanse czy telekomunikacja. 

Łukasz Skłodowski, CEO Workai

Wdrożenie Workai to kolejny etap procesu transformacji cyfrowej Ministerstwa Infrastruktury. Projekt zdobył nagrodę „Złota e-tarcza” na największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – XXVIII Forum Teleinformatyki. 

Intranet dla administracji od Workai – poznaj funkcje naszej platformy – UMÓW DEMO