Workai wygrywa Nielsen Norman Group Intranet Design Annual 2023!

Zobacz case study
personalized internal communication

Spersonalizowana komunikacja wewnętrzna – 6 korzyści

Za sprawą nowoczesnych technologii komunikacja wewnętrzna może się wydawać prostsza niż kiedykolwiek. Jednocześnie pracownicy czują się przytłoczeni szumem informacyjnym i wielością kanałów, co sprawia, że trudno przebić się z kluczowymi informacjami. Z pomocą organizacjom przychodzi personalizacja, która dzięki platformom EX może stać się ważną częścią strategii komunikacyjnej.   

Czym jest spersonalizowana komunikacja wewnętrzna 

Personalizacja od lat zyskuje na znaczeniu – badania potwierdzają bowiem jej związek z osiąganiem lepszych wyników finansowych w firmach, które stosują ją w kontakcie ze swoimi klientami. Ze względu na konieczność podnoszenia jakości komunikacji z pracownikami w dużych i średnich organizacjach o złożonych, hybrydowych strukturach, coraz częściej jest stosowana w komunikacji wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi IT, personalizacja oparta na danych o preferencjach i potrzebach pracowników, przybiera formę m. in.: 

  • kierowania komunikatów do wybranej grupy pracowników, 
  • korzystania z kanałów komunikacji, które preferują odbiorcy,  
  • tworzenia angażujących komunikatów i wiadomości, 
  • dostosowaniu pulpitów nawigacyjnych do preferencji odbiorców, 
  • możliwości tagowania ważnych wiadomości, 
  • dopasowania komunikacji do potrzeb grup odbiorców na podstawie segmentacji.  

 

Discover the personalization features of Workai – BOOK A DEMO

Spersonalizowana komunikacja wewnętrzna – 6 korzyści 

Efektywny przepływ informacji na każdym poziomie organizacji zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy i realizację celów strategicznych. Spersonalizowana komunikacja wewnętrzna wpływa na wiele kluczowych procesów: 

1. Poprawa zaangażowania pracowników   

Na zaangażowanie pracowników wpływa cała kultura organizacyjna i każdy jej element jest w tym procesie ważny. Gallup zaznacza, że kluczową rolę odgrywa tu właściwe przywództwo, ale spersonalizowana komunikacja wewnętrzna ułatwia managerom to zadanie, budując więź z pracownikami i wspierając wszystkie procesy zarządcze

spersonalizowana komunikacja wewnętrzna

2. Poprawa doświadczeń cyfrowych   

Używanie nowoczesnych narzędzi technologicznych stało się codziennością większości pracowników. Poziom zadowolenia z takiej cyfrowej podróży po organizacji wpływa na jakość ich pracy, satysfakcję i, po raz kolejny, zaangażowanie. Ważne jest więc, żeby pracownicy otrzymali dokładnie takie informacje, jakich potrzebują i jakie są wymagane na ich stanowisku pracy. 

3. Szybsza obsługa klientów   

Możliwość personalizacji wysyłanych komunikatów do pracowników umożliwia szybsze poruszanie się w gąszczu informacji wewnętrznych – nadawanie priorytetów tym, które przynoszą pracownikowi realną wartość na danym stanowisku i pomijania tych nieistotnych (z punktu widzenia roli). W rzeczywistości biznesowej przekłada się to na sprawniejsze wykonywanie obowiązków, w tym na szybszą i bardziej skuteczną obsługę klientów.  

4. Wyższa skuteczność komunikacji   

Personalizacja komunikacji wewnętrznej opiera się na danych, które są zbierane z pomocą narzędzi komunikacyjnych. Np. Workai umożliwia analizę zaangażowania w czasie rzeczywistym czy sprawdzenie popularności poszczególnych kanałów i form komunikacji. Dzięki temu komunikacja wewnętrzna zyskuje na jakości, bo jest dokładnie dopasowana do potrzeb odbiorców.  

5. Wyższa produktywność pracowników 

Optymalizacja ilości informacji i ograniczenie ich do tych, które przynoszą realną wartość pracownikowi pozwala uniknąć szumu informacyjnego, co przekłada się na lepszą koncentrację na osiąganiu celów.  

6. Wyższa retencja pracowników 

Poważny problem z utrzymaniem pracowników w organizacji skłania pracodawców do jeszcze lepszego zadbania o ich doświadczenia na każdym polu. Szybki dostęp do sprawdzonej wiedzy i komunikacja z pracownikami, uwzględniająca ich potrzeby, realizowana z pomocą nowoczesnych technologii tworzą atrakcyjną kulturę organizacyjną, która może przyciągać i utrzymać talenty w organizacji.  

Workai – pomoc w prowadzeniu spersonalizowanej komunikacji wewnętrznej  

Platforma komunikacji wewnętrznej Workai została stworzona po to, aby dostarczać pracownikom jak najlepsze doświadczenia cyfrowe. Personalizacja odgrywa w tym procesie ważną rolę: umożliwia wysyłanie komunikatów do wybranych grup odbiorców, np. według lokalizacji, poziomu stanowiska lub zainteresowań. Użytkownicy widzą także homepage, automatycznie stworzony w oparciu o ich potrzeby, mając pewność, że znajdą tam potrzebne informacje. Pracodawca może natomiast mierzyć skuteczność swoich działań w zakresie personalizacji, aby tworzyć jeszcze bardziej atrakcyjną i skuteczną komunikację wewnętrzną.