Jak narzędzia do komunikacji wewnętrznej mogą poprawić współpracę w bankach – 5 praktycznych wskazówek

Trudno wyobrazić sobie dobrze prosperująca firmę, w której brakuje przepływu informacji i współpracy między pracownikami. Dla instytucji finansowych wszelkie niedociągnięcia na tym polu mogą być bardzo kosztowne. Narzędzia do komunikacji wewnętrznej mogą jednak usprawnić procesy komunikacji i wpłynąć na zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników.  

Przeszkody, które hamują rozwój banków 

Według raportu „Banking in 2035: global banking survey report” na szczycie wewnętrznych przeszkód stojących na drodze utrzymania przewagi konkurencyjnej banków stoją przestarzałe technologie, brak odpowiednich danych do podejmowania decyzji oraz praca w silosach informacyjnych, a więc brak przepływu informacji. Narzędzia do komunikacji wewnętrznej mogą w dużym stopniu odpowiedzieć na te wyzwania, zapewniając m. in. łączność z innymi pracownikami, szybki dostępu do wiedzy czy spersonalizowany intranet. Oto 5 praktycznych wskazówek, jak wykorzystać je w bankach.  

Jak narzędzia do komunikacji wewnętrznej mogą poprawić współpracę w bankach

Nowoczesne narzędzia do komunikacji wewnętrznej odpowiadają na potrzeby trzech zaangażowanych w nią stron: banku, menadżerów i pracowników. Niestety, badania wśród tej ostatniej grupy wskazują, że jest nad czym pracować: prawie 40% pracowników na świecie uważa, że współpraca w ich firmach jest niewystarczająca, a zaledwie 7% w pełni zgadza się, że komunikacja wewnętrzna w miejscu pracy jest dokładna, terminowa i otwarta. Wysokiej jakości interaktywna platforma intranetowa pozwala usprawnić współpracę między pracownikami banków dzięki co najmniej pięciu rozwiązaniom. 

1.      Dzielenie się wiedzą 

Nowoczesne narzędzia do komunikacji wewnętrznej to narzędzia stworzone z myślą o wymianie wiedzy na trzech poziomach: peer-to peer, bottom-up i bottom-down. Dzięki możliwości publicznej wymiany wiedzy pomiędzy osobami na różnych stanowiskach i z różnych działów, dzielenia się opiniami, zostawiania komentarzy i reakcji, pracownicy poznają się lepiej, nawiązują relacje, a współpraca może przebiegać szybciej i sprawniej. 

2.      Zarządzanie wiedzą 

Procesy zarządzania wiedzą w instytucjach finansowych są kluczowym elementem utrzymania ich przewagi konkurencyjnej. Fragmentaryczna i niespójna wiedza pracowników, brak procesów transformacji wiedzy ukrytej w jawną, brak dostępu do aktualnych procedur, ekspertyz czy raportów wpływają na jakość pracy i obsługę klientów. Internal communications solutions oferują nowoczesne bazy danych, dostępne dla wszystkich pracowników lub upoważnionych grup, z wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji, w której można wypromować najważniejsze informacje. 

3.      Wewnętrzne media społecznościowe 

Kultura współpracy w dużej mierze opiera się na relacjach. A te trudno zbudować w organizacjach rozproszonych, jakimi najczęściej są banki. Platformy komunikacji wewnętrznej to narzędzia, dzięki którym tworzą się społeczności, nie tylko w ramach zespołów, ale wokół wspólnych projektów czy zainteresowań. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu mogą to być miejsca, w których tętni życie i serce firmy, w którym pracownicy żartują, doceniają się , wspierają swoje pomysły i komentują bieżące wydarzenia i decyzje.  

4.      Aplikacja dla pracowników 

Współczesna komunikacja wewnętrzna musi odpowiadać na potrzeby wszystkich grup pracowniczych, bez pominięcia żadnej z nich. Wdrażane rozwiązania muszą więc zapewnić tą samą jakość i zakres wiedzy pracownikom biurowym, menadżerom i pracownikom frontline. Aplikacja mobilna pozwala zaangażować wszystkich w takim samym stopniu, a wbudowane w nią narzędzia pozwalają na szybką komunikację, ułatwiając współpracę nawet pracownikom bez stałego dostępu do komputera.  

5.      Sieć employee advocacy 

Zaangażowanie pracowników w komunikację wewnętrzną to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań usprawniających współpracę w każdej instytucji finansowej. Pracownicy są najlepszym źródłem informacji dla siebie nawzajem i najlepszym motywatorem, a wspierając tworzenie sieci employee advocacy, oddajemy sprawy w ich ręce. Pracownicy współtworzący komunikację wewnętrzną i dzielący się wiedzą, budują wokół siebie społeczność i burzą silosy.  

Sprawdź, jak narzędzia do komunikacji wewnętrznej wspierają współpracę pracowników! – UMÓW DEMO

Banki, które chcą stworzyć wewnętrzną kulturę dzielenia się wiedzą, muszą zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki do współpracy. Skorzystanie z nowoczesnych narzędzi do komunikacji wewnętrznej pozwoli usprawnić wewnętrzne procesy, wpływając na jakość pracy, a tym samym pozwoli zwiększyć produktywność i jakość oferowanych usług.  

Skip to content