Intranet w sieci sklepów, który łączy pracowników, franczyzobiorców i sprzedawców

Jak Żabka, lider handlu detalicznego w Polsce, usprawnił komunikację wewnętrzną dla 32 000 pracowników w ponad 10 000 lokalizacji przy pomocy Workai – gotowej do użycia platformy employee experience.

Branża
Handel detaliczny
Lokalizacja
Polska
Pracownicy
32 000

Intranet w sieci sklepów, liczącej ponad 10 000 punktów, obsługującej każdego dnia ponad 2,5 miliona klientów, stanowi obecnie fundament codziennej pracy ponad 32 000 pracowników firmy Żabka Polska. Jest to największa sieć sklepów modern convenience w Europie Środkowej i Wschodniej.

Żabka, stojąc przed wyzwaniem zarządzania liczną, rozproszoną siłą roboczą, podjęła działania mające na celu transformację strategii komunikacji wewnętrznej. W tym celu nawiązała współpracę z Workai, wiodącym ekspertem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu komunikacji wewnętrznej.

Dzięki tym działaniom, wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz franczyzobiorcy zyskali dostęp do zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych, umożliwiających szybką i skuteczną wymianę informacji, koordynację działań oraz lepsze zrozumienie celów i strategii firmy bez względu na miejsce pracy czy stanowisko.

NAGRODA ZA WYBITNY DESIGN I DOSKONAŁY USER EXPERIENCE

Wdrożenie platformy Workai dla Żabka Polska, w 2023 roku, zostało wyróżnione przez Nielsen Norman Group jako jedno z dziesięciu najlepszych wdrożeń intranetów na świeciedowiedz się więcej.

Wyzwanie: Efektywna i angażująca komunikacja w firmie o rozproszonej strukturze

Zarządzanie dużą liczbą pracowników, szczególnie w firmie o tak rozproszonej strukturze, było niezwykle wymagające. Głównym problemem, z którym borykała się firma, był brak centralnego punktu komunikacyjnego. Pracownicy centrali, centrów logistycznych, franczyzobiorcy i inni współpracownicy nie mieli jednego głównego źródła informacji. Ta decentralizacja utrudniała zarządzanie przepływem informacji oraz utrzymaniem spójności komunikacji w całej organizacji.

strona głowna intranetu w sieci sklepów - wersja desktop

Dodatkowo, brak efektywnych narzędzi do wyszukiwania informacji powodował trudności w codziennej pracy. Istniejące metody komunikacji nie były spersonalizowane pod względem grup odbiorców, co ograniczało skuteczność przekazywanych treści i obniżało zaangażowanie pracowników. Brak narzędzi analitycznych, a co za tym idzie, brak możliwości oceny skuteczności komunikacji, dodatkowo utrudniał podejmowanie decyzji i mierzenie efektywności prowadzonych działań.

Rozwiązanie:  Workai – gotowe narzędzie do komunikacji wewnętrznej

Idealnym rozwiązaniem na miarę potrzeb tak dynamicznie rozwijającej się organizacji okazała się platforma do komunikacji wewnętrznej Workai. Elastyczność i wszechstronność platformy Workai okazały się czynnikiem decydującym o jej wyborze. Dzięki zaawansowanym funkcjom personalizacji treści, możliwe stało się dostosowywanie komunikatów do różnych grup odbiorców. Dodatkowo, obecność modulu analitycznego pozwoliła na dokładne mierzenie efektywności komunikacji. Co istotne, możliwość integracji z istniejącymi narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, pozwoliła na płynną integrację nowych funkcji z istniejącą infrastrukturą. W ten sposób firma mogła skutecznie budować spójne środowisko komunikacyjne, które odpowiada zarówno na bieżące potrzeby komunikacyjne jak i zapewnia elastycze środowisko na przyszłość.

platforma Workai - wersja mobile

Plaftforma „Twoja Żabka” od Workai to kompleksowe, spójne i wyjątkowo efektywne narzędzie. Dzięki integracji z MS Teams, pracownicy mają jeszcze łatwiejszy dostęp do platformy bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dodatkowo, natywna aplikacja mobilna umożliwia pracownikom szybki dostęp do istotnych treści i bieżących zadań, co pozwala im utrzymać wysoką produktywność niezależnie od miejsca, z którego pracują.

Nielsen Norman GroupRaport Nielsen Norman Group

Rezultat: Spójna komunikacja w sieci sklepów, centrach logistycznych i centrali

Integracja platformy Workai w Żabce przyniosła znaczące korzyści w zakresie efektywności pracy. Sprawny dostęp do informacji nie tylko zwiększył produktywność, ale także wspomógł rozwój bardziej świadomych i zaangażowanych pracowników. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji oraz spersonalizowanych treści, komunikacja wewnętrzna stała się bardziej wszechstronna, wspierając efektywną współpracę i budując silne poczucie przynależności wśród zespołu. Dodatkowo, wprowadzenie treści multimedialnych wpłynęło pozytywnie na dynamikę codziennej pracy, redukując liczbę prośb o wsparcie w bieżących zadaniach i zachęcając do większej autonomii. Spersonalizowane funkcje komunikacyjne platformy Workai zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, co pozwoliło na bardziej efektywny przepływ informacji w organizacji. To zaś przyczyniło się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i sprawiło, że Workai stał się istotnym narzędziem integrującym różne oddziały i poziomy organizacji w strukturze Żabki.

Prezentacja Wojtka Mrugalskiego na konferencji Icomms, podczas której opowiadał o sukcesach wdrożenia platformy Workai w Żabka Polska.

Żabka konsekwentnie kładzie nacisk na wygodę i oszczędność czasu nie tylko swoich klientów, lecz także swoich pracowników. Naszym priorytetem było dostarczenie najnowocześniejszego i najbardziej intuicyjnego narzędzia komunikacyjnego na rynku, nie tylko dla naszych pracowników i współpracowników, lecz również dla przyszłych franczyzobiorców.

Priorytetem dla nas było zapewnienie łatwości obsługi i pełnej kompatybilności z istniejącymi systemami. Oprócz elastyczności narzędzia i jego zdolności do dostosowania się do naszych ciągle ewoluujących potrzeb, równie istotne było dla nas jego estetyczne wykonanie – dużą uwagę przykładaliśmy do możliwości graficznych danego rozwiązania. Dodatkowo, kładliśmy nacisk na użyteczność funkcji ułatwiających pracę administratorów oraz twórców treści.

Wojtek MrugalskiWojtek MrugalskiMenedżer ds. Komunikacji Wewnętrznej

Wszystkim firmom, które chcą poprawić employee experience swoich pracowników, Żabka radzi skorzystanie z gotowych rozwiązań w celu przeprowadzenia szybszego i sprawnego wdrożenia. To, na co warto zwrócić uwagę, to stopniowe dodawanie nowych funkcji, aby zapewnić płynną adaptację i adopcję nowego narzędzia oraz lepiej zrozumieć, jak pracownicy korzystają z systemu. Stałe zbieranie opinii od użytkowników jest kluczowe dla udoskonalania zarówno samej platformy jak i publikowanych treści, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań wszystkich pracowników.