Workai wygrywa Nielsen Norman Group Intranet Design Annual 2023!

Zobacz case study
remote work

Praca zdalna z Workai: Wsparcie dla elastycznych modeli pracy

Tryb pracy zdalnej staje się coraz bardziej powszechny, ułatwiając wielu pracownikom łatwiejsze połączenie życia zawodowego z prywatnym. Niestety nierzadko praca zdalna stawia przed organizacjami nowe wyzwania związane z zarządzaniem zespołami rozproszonymi, ich zaangażowaniem i komunikacją między pracownikami. Prostym rozwiązaniem ich problemów może okazać się Workai – nasza platforma intranetowa.

Dlaczego Workai jest idealnym rozwiązaniem do pracy zdalnej i elastycznych modeli pracy?

Platforma intranetowa Workai w swoim założeniu ma wspierać procesy komunikacyjne między pracownikami, bez względu na miejsce wykonywania przez nich pracy. Dzięki dostępności narzędzi w chmurze i aplikacji mobilnej pracownicy mają ułatwiony dostęp do niezbędnych w ich pracy zasobów z dowolnego miejsca i urządzenia. Workai umożliwia im współpracę na odległość, zapewniając funkcję udostępniania dokumentów i pracy na nich w czasie rzeczywistym. Zapewnia bezpieczne środowisko pracy, dostęp do zasobów mają tylko autoryzowani użytkownicy, a dane są szyfrowane. O bezpieczeństwie świadczy uzyskany certyfikat ISO 27001. Dodatkowo nasze narzędzie integruje się z innymi systemami.

flexible work with Workai

Jak Workai wspomaga komunikację w zespole i wymianę informacji?

Workai pozwala Twoim pracownikom na bieżąco komunikować się z innymi członkami zespołu, m. in.  za pomocą wewnętrznej sieci społecznościowej, a także brać udział w wydarzeniach, dzięki funkcji streamingu na żywo. Platforma umożliwia współdzielenie dokumentów, ułatwiając współpracę nad projektami. Dzięki systemowi powiadomień, pracownik jest na bieżąco informowany o nowych wiadomościach, aktualnościach, publikacjach czy zadaniach do wykonania. Aplikacja mobilna i responsywne strony pozwalają na dostęp do zasobów z każdego miejsca i urządzenia.

Sprawdź jak Workai wspiera pracę zdalną – UMÓW DEMO
praca zdalna z Workai

Jak Workai dostosowuje się do elastycznych modeli pracy?

Workai jest elastycznym i personalizowanym produktem, umożliwiającym dostosowanie intranetu do różnych potrzeb różnych grup pracowniczych, biorąc pod uwagę ich stanowiska, role, preferencje komunikacyjne. Stanowi centralny punkt dostępu do informacji i współpracy, niezależnie od miejsca pracy. Dostosowuje się do różnych kanałów komunikacji – przeglądarek internetowych, poczty e -mail, urządzeń mobilnych czy platform współpracy takich jak MS Teams. Workai ułątwia również dostęp do informacji, wspomagając proces wyszukiwania i utrzymania spójności w układzie treści. To również narzędzie do budowania zaangażowania, umożliwiając publikację interaktywnych treści, multimediów, zapewniając kanały dzielenia się opiniami i udziału w dyskusjach.

Praca zdalna z Workai

W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy, które coraz częściej obejmuje pracę zdalną i elastyczne modele pracy, narzędzia takie jak Workai stają się nieocenione. Platforma intranetowa Workai dostosowuje się do współczesnych potrzeb organizacji, umożliwiając sprawną komunikację, efektywną współpracę oraz bezpieczny dostęp do zasobów w dowolnym miejscu i czasie.

Przez wspieranie różnorodnych person, umożliwianie komunikacji na wielu kanałach, ułatwianie odkrywania informacji, promowanie zaangażowania oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu, Workai staje się idealnym narzędziem dla firm dążących do sukcesu w erze pracy hybrydowej.

W miarę jak organizacje dostosowują się do nowej rzeczywistości pracy, inwestowanie w platformy takie jak Workai pozwala na utrzymanie spójności, efektywną komunikację i zaangażowanie pracowników, niezależnie od miejsca wykonywania pracy czy preferowanych środków interakcji. To kluczowy element budowania nowoczesnych i przyszłościowych miejsc pracy, w których pracownicy mają dostęp do narzędzi, które ułatwiają im osiągnięcie sukcesu zawodowego i prywatnego.