Transformacja miejsca pracy:
Platformy Exployee Experience

Raport stanowi wszechstronne kompendium na temat Transformacji Miejsca Pracy z punktu widzenia Cyfrowego Doświadczenia Pracownika. Zawiera praktyczne wskazówki i strategie, które mają na celu zwiększenie produktywności, satysfakcji pracowników oraz ogólnego sukcesu organizacji.

Wypełnij formularz, aby pobrać pełny, 90-stronicowy raport na temat Digital Employee Experience i otrzymać wskazówki dotyczące stworzenia bardziej angażującego i efektywnego środowiska pracy w Twojej organizacji.

Trzecia edycja raportu, oparta na początkowej współpracy z PwC, zawiera dokładny przegląd dynamicznego i nieustannego procesu adaptacji i zmian w obszarze pracy na całym świecie.

Raport został starannie zaktualizowany o nowe spostrzeżenia z ostatnich kilku miesięcy, rejestrując istotne zmiany, które ukształtowały ewolucję cyfrowego doświadczenia pracowników (Digital Employee Experience).

POBIERZ RAPORT BY…

  • Zrozumieć przyszłość pracy w zmieniającym się obszarze kształtowanym przez pandemię i technologię.
  • Poprawić cyfrowe doświadczenia pracowników dzięki narzędziom i strategiom zapewniającym im większą wygodę i efektywność.
  • Świadomie inwestować w Employee Experience, aby osiągnąć realne korzyści.
  • Wyzwolić potencjał pracowników dzięki dobrze zaprojektowanemu Digital Employee Experience.
  • Wspierać kulturę innowacji promując nowe idee i rozwiązania na rzecz rozwoju.
  • Zdobyć przewagę konkurencyjną, przyciągając najlepszych specjalistów, zatrzymując kluczowych pracowników i wyprzedzając konkurencję.
  • Zwiększyć potencjał pracy zdalnej, aby zapewnić wydajną i angażującą współpracę na odległość.
  • Usprawnić procesy HR, zwiększając efektywność wykonywanych zadań i umożliwiając skupienie się na strategicznych działaniach.

WHAT INDUSTRY EXPERTS ARE SAYING:

Wraz z postępem ludzkości i jej rozwojem, również technologia, której ludzie używają, ewoluuje. Stosowana jest ona do osiągania wyników oraz doskonalenia osiągniętych już postępów. Innymi słowy, im bardziej rozwija się człowiek, tym bardziej rozwija się również technologia, która mu służy.

Ben Whitter
Ben Whitter
Założyciel & Dyrektor ds. Doświadczeń, HEX Organization

W przyszłości odejdziemy od modelu, w którym jednym głównym punktem dostępu jest intranet. Zamiast tego, pracownicy potrzebują narzędzia, które będzie działać w spójny sposób na różnych urządzeniach, np. komputerach, tabletach czy smartfonach.

Sam Marshall
Sam Marshall
Dyrektor, ClearBox Consulting

W dzisiejszych czasach firmy dostarczają swoim pracownikom wiele różnych narzędzi i aplikacji cyfrowych. Problem nie polega na braku technologii, lecz na tym, że te narzędzia są zbyt złożone i różnorodne, co utrudnia ich efektywne współdziałanie.

James Robertson
James Robertson
Założyciel i Dyrektor Zarządzający, Step Two

W każdej organizacji są pracownicy o różnych nawykach i preferencjach dotyczących komunikacji. Różnice te wynikają nie tylko z wieku, ale również z różnych kontekstów społeczno-kulturowych, doświadczeń życiowych oraz wartości.

Roksana Gowin
Roksana Gowin
Lider Komunikacji i Zarządzania Zmianą, PwC Polska